نمایشگاه و موزه صنایع دستی در تالار هشتی سازمان میراث فرهنگی گشایش یافت.

Leave a comment

ده + شانزده =