نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه بین المجالس اسلامی در تهران برگزار شد.

Leave a comment

نه + 11 =

طراحی سایت