بانك مركزي دستور العمل نحوه تامين تفاوت ارز مورد نياز كالاهاي اساسي، دارو و كاغذ را به شبكه بانكي ابلاغ كرد.

Leave a comment

طراحی سایت