نتایج اولیه چهارمین انتخابات مجلس عراق در ده استان این کشور اعلام شد.

Leave a comment

نه + 19 =

طراحی سایت