نتایج اولیه چهارمین انتخابات مجلس عراق در ده استان این کشور اعلام شد.

Leave a comment

7 + 18 =

طراحی سایت