شمار شهدای تظاهرات ضد صهیونیستی ـ آمریکایی فلسطینیان به 63 نفر رسید.

Leave a comment

7 − دو =

طراحی سایت