مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ظرفیت تولید کاغذ داخلی جوابگوی نیاز کل کشور نیست و به همین علت ناچاریم کاغذ وارد کنیم.

Leave a comment

طراحی سایت