بیش از 426 هزار داوطلب در پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی نام نویسی کردند.

Leave a comment

5 + 6 =

طراحی سایت