بیش از 426 هزار داوطلب در پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی نام نویسی کردند.

Leave a comment

طراحی سایت