احمد امیرآبادی فراهانی نامه ۱۵۶ تن از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت را،در صحن علنی قرائت کرد.

Leave a comment

نه − 2 =

طراحی سایت