مینی بوس خودران در دانشگاه جیائوتانگ در شانگهای چین دانشجویان و استادها را در محوطه دانشگاه جابه جا می کند.

Leave a comment

نه + بیست =

طراحی سایت