موفقیت یک واحد تولید محصولات غذایی در قزوین در صادرات محصولات خود سبب شده این واحد به فکر گسترش کارخانه و افتتاح فازهای دوم و سوم خود بیافتد.

Leave a comment

19 − 11 =

طراحی سایت