روسیه 4 موشک بالستیک بین قاره ای از زیر دریایی هسته ای با موفقیت شلیک کرد.

Leave a comment

طراحی سایت