هم زمان با نخستین روزهای ماه مبارک رمضان موج جدیدی از بازداشت ها در عربستان سعودی آغاز شده است.

Leave a comment

طراحی سایت