رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم آلمان افزود: منافع ایران در موضوعات و مسائل مهم مرتبط با برجام باید به طور روشن و صریح تضمین شود.

Leave a comment

طراحی سایت