ممبر واقعی تلگرام


@keyframes myfirst2
{
0% {text-shadow: 0px 0px 0.5px}
50% {text-shadow: 0px 0px 5.5px}
100% {text-shadow: 0px 0px 0.5px}
}
@-moz-keyframes myfirst2 /* Firefox */
{
0% {text-shadow: 0px 0px 0.5px}
50% {text-shadow: 0px 0px 5.5px}
100% {text-shadow: 0px 0px 0.5px}
}
@-webkit-keyframes myfirst2 /* Safari and Chrome */
{
0% {text-shadow: 0px 0px 0.5px}
50% {text-shadow: 0px 0px 5.5px}
100% {text-shadow: 0px 0px 0.5px}
}

همراه ما در تلگرام محبوب شوید

Icon box

تضمین بهترین کیفیت ممبر ها

Icon box

رونق کسب کار شما در تلگرام

Icon box

تضمین امنیت کانال و گروه شما

Icon box

پشتیبانی دقیق و همیشگی

Icon box

ممبر های ایرانی و فعال تلگرام

Icon box

ممبر برای کانال و گروه تلگرام

خرید ممبر ایرانی برای کانال و گروه با کمترین ریزش

Pricing table image

109 هزار تومان1000 ممبر ایرانی تلگرام

ممبر ایرانی تلگرام
مخصوص کانال و گروه
ضمانت کمترین قیمت
تضمین بیشترین کیفیت
بدون ریزش ممبر ها تلگرام
تخفیف ویژه به مدت محدود
دارای هدیه ویژه برای هر خرید
پشتیبانی در همه روز های هفته
تکمیل سفارش بین 12 تا 24 ساعت

خرید آنلاین

Pricing table image

189 هزار تومان3000 ممبر ایرانی تلگرام

ممبر ایرانی تلگرام
مخصوص کانال و گروه
ضمانت کمترین قیمت
تضمین بیشترین کیفیت
بدون ریزش ممبر ها تلگرام
تخفیف ویژه به مدت محدود
دارای هدیه ویژه برای هر خرید
پشتیبانی در همه روز های هفته
تکمیل سفارش بین 12 تا 24 ساعت

خرید آنلاین

پیشنهاد ویژه
Pricing table image

219 هزار تومان5000 ممبر ایرانی تلگرام

ممبر ایرانی تلگرام
مخصوص کانال و گروه
ضمانت کمترین قیمت
تضمین بیشترین کیفیت
بدون ریزش ممبر ها تلگرام
تخفیف ویژه به مدت محدود
دارای هدیه ویژه برای هر خرید
پشتیبانی در همه روز های هفته
تکمیل سفارش بین 12 تا 24 ساعت

خرید آنلاین

خرید ممبر ایرانی واقعی , و فعال به صورت کاملا تضمینی

Pricing table image

190 هزار تومان1000 ممبر ایرانی تلگرام

ممبر ایرانی و کاملا فعال
مخصوص کانال و گروه تلگرام
دارای هدیه ویژه برای هر خرید
ضمانت کمترین ریزش ممبر تلگرام
ممبر های واقعی بر اساس موضوع کانال
تضمین قیمت و بیشترین کیفیت ممبر
پشتیبانی دائمی در تمام روز هفته
تکمیل سفارش در کمتر از 24 ساعت

خرید آنلاین

Pricing table image

370 هزار تومان1000 ممبر ایرانی تلگرام

ممبر ایرانی و کاملا فعال
مخصوص کانال و گروه تلگرام
دارای هدیه ویژه برای هر خرید
ضمانت کمترین ریزش ممبر تلگرام
ممبر های واقعی بر اساس موضوع کانال
تضمین قیمت و بیشترین کیفیت ممبر
پشتیبانی دائمی در تمام روز هفته
تکمیل سفارش در کمتر از 24 ساعت

خرید آنلاین

پیشنهاد ویژه
Pricing table image

550 هزار تومان1000 ممبر ایرانی تلگرام

ممبر ایرانی و کاملا فعال
مخصوص کانال و گروه تلگرام
دارای هدیه ویژه برای هر خرید
ضمانت کمترین ریزش ممبر تلگرام
ممبر های واقعی بر اساس موضوع کانال
تضمین قیمت و بیشترین کیفیت ممبر
پشتیبانی دائمی در تمام روز هفته
تکمیل سفارش در کمتر از 24 ساعت

خرید آنلاین

طراحی سایت