رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خروج آمریکا از توافق هسته ای بی اعتمادی به تعهدات این کشور است و ملت ایران نشان داد در مناقشات ابتدا راه گفت و گو از طریق سیاسی را دنبال می کند.

Leave a comment

طراحی سایت