رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مقاومت، معامله پوشالی قرن آمریکا را به زباله‌دان تاریخ فرستاد.

Leave a comment

طراحی سایت