تظاهرات فلسطینیان ساکن نوار غزه در ششمین جمعه بازگشت هم ادامه یافت.

Leave a comment

طراحی سایت