عضو شورای استان تهران گفت: رانندگان تاکسی شهرستان‌های استان تهران با توجه به اجرای طرح ترافیک در شهر تهران با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند که یکی از آنها جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک است.

Leave a comment

طراحی سایت