مراسم بزرگداشت آیین ثبت جهانی چوگان به نام «جمهوری اسلامی ایران» سه شنبه 25 اردیبهشت ساعت 16 در میدان چوگان قصر فیروزه تهران بر گزار می شود.

Leave a comment

طراحی سایت