دور نخست مذاکرات وزیر امور خارجه و همتایان فرانسوی – آلمانی -انگلیسی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد.

Leave a comment

17 − 2 =

طراحی سایت