ششمین جلسه دادگاه متهمان حادثه تروریستی مجلس برگزار و ادامه جلسه به فردا موکول شد.

Leave a comment

طراحی سایت