خروج ارز‏، اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي زميني، ريلي و دريايي مجاز است.

Leave a comment

شانزده + 3 =

طراحی سایت