ماه رمضان به عنوان ماه بهار قرآن در بین مردم مسلمان پاکستان شناخته می شود.

Leave a comment

1 + 7 =

طراحی سایت