از شاخص ترین دستاوردهای انقلاب مردم در سال 1357 در زمینه ی استقلال سیاسی، لغو قانونی است که در زمان رژیم پهلوی در سال 1342 تصویب شد.

Leave a comment

طراحی سایت