به دستور مرکز ملی فضای مجازی مجوز سرور سی دی ان تلگرام در ایران لغو شد.

Leave a comment

طراحی سایت