ترامپ اعلام كرد با كيم جونگ اون در سنگاپور ديدار نخواهد كرد.

Leave a comment

طراحی سایت