سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت‌: دبیر شواری عالی امنیت ملی بر بی ارتباطی بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم با FATF تاکید کرد.

Leave a comment

طراحی سایت