نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را برای بررسی بیشتربه کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع دادند.

Leave a comment

طراحی سایت