رقابت های وزنه برداری جوانان و نوجوانان آسیا با قهرمانی جوانان کشورمان در ازبکستان به پایان رسید.

Leave a comment

طراحی سایت