فلسطین، مشت در برابر گلوله؛ غبار روبی مساجد؛ تقدیم استوارنامه سفیران جدید به رئیس جمهور؛ افتتاح کارخانه تولید فراورده های سلولی؛ دیدار رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی با رئیس قوه قضائیه؛ اختتامیه رزمواره مدافعان حرم؛ بازدید از کارخانه واگن سازی…

Leave a comment

طراحی سایت