از حضور پرشور مردم در نمایشگاه کتاب تا اجرای تئاتر در خیابان را در قلم دوربین جمعه 12 شهریور 97 ببینید.

Leave a comment

طراحی سایت