فرماندار خوی اعلام کرد: ریزش کوه در محدوده روستای «حبش قطور»، قطار باری ایران – ترکیه را از ریل خارج کرد و موجب واژگونی آن شد.

Leave a comment

طراحی سایت