نخستین توافقنامه نفتی ایران برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس (Pergas) با حضور وزیر نفت و سفیر انگلیس در تهران امضا شد.

Leave a comment

طراحی سایت