منابع خبری در عربستان فاش کردند رژیم سعودی سازماندهی و حفظ امنیت مراسم حج تمتع و عمره را به یک شرکت اسرائیلی واگذار کرده است.

Leave a comment

طراحی سایت