سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی خود تاکید کرد: قدس پایتخت ابدی فلسطین است .

Leave a comment

11 + 17 =

طراحی سایت