شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم، امروز پنجشنبه در حسینیه امام ره با ولی امر مسلمین دیدار کردند.

Leave a comment

طراحی سایت