مدیرکل امور گلخانه گل و گیاه زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مردم از تهیه قارچ رویشگاه های طبیعی خودداری کنند.

Leave a comment

یک + 16 =

طراحی سایت