نبود شفافیت، تهدید جدی مبارزه با پولشویی است.

Leave a comment

سه × 4 =

طراحی سایت