وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: پسری که‌ نمی تواند فریاد در مورد گرگ را متوقف کند (چوپان دروغگو) دوباره دست به کار شد.

Leave a comment

طراحی سایت