وزیر خارجه برای شرکت در نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه عازم مسکو شد.

Leave a comment

طراحی سایت