وزیر امور خارجه کشورمان در باره تضمین دستیابی ایران به منافع برجام امروز با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه ژاپن و نروژ تلفنی گفتگو کرد.

Leave a comment

طراحی سایت