طوفان شن و وزش شدید باد در هند دست کم 41 قربانی گرفت.

Leave a comment

سیزده − 8 =

طراحی سایت