طراحی کاور آهنگ

[revolution_slider alias=”home-5″ _made_with_builder=”true”][/revolution_slider]
[landing title=”” img=”{"attachment_id":"1992","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/3sal.jpg"}” btn=”مشاهده دمو” btn_link=”http://mothsite.ir/wp-content/uploads/2017/06/3sal.jpg” _array_keys=”{"img":"img"}” _made_with_builder=”true”][/landing]
[landing title=”” img=”{"attachment_id":"1995","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/OMID.jpg"}” btn=”مشاهده دمو” btn_link=”http://mothsite.ir/wp-content/uploads/2017/06/OMID.jpg” _array_keys=”{"img":"img"}” _made_with_builder=”true”][/landing]
[landing title=”” img=”{"attachment_id":"2221","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/vay-ghalbam.jpg"}” btn=”مشاهده دمو” btn_link=”https://mothsite.ir/wp-content/uploads/2017/06/vay-ghalbam.jpg” _array_keys=”{"img":"img"}” _made_with_builder=”true”][/landing]
دلایل لازمه داشتن یک کاور اهنگ بسیار از هنرمندان کشور ، در تلاش هستند که پس مدتی برنامه ریزی شده ، با ارائه یک تک آهنگ موسیقی و یا آلبوم موسیقی حس نزدیک تری با هواداران خود ایجاد کنند . در این بین نباید از نقش بسیار مهم وب سایت های موسیقی کشور ، که به محبوبیت هنرمندان محترم کمک میکنند را کتمان کرد . روزانه هزاران و یا میلیون ها کاربر ایرانی از سراسر کره زمین به وب سایت های موسیقی کشور مراجعه میکنند . اصلی ترین هدف این وب سایت ها نمایش کاور اهنگ و پرداختن به موسیقی خواننده مربوطه میکنند . جذب مخاطب در فضای مجازی به دو بخش اصلی تقسیم می شود . در مرحله اول داشتن یک طراحی حرفه ای کاور ، و در بخش دوم محتوی باکیفیتی که بتواند هواداران را مجذوب خود کند .
[button_box b_align=”text-center” seo_button=”[{"id":"1c15a02703f2295524e066b6d9ac8ca3","size":"ht-btn-normal","align":"text-center","icon":{"gadget":"yes","yes":{"icon":{"type":"icon-font","icon-class":"fa fa-send","icon-class-without-root":"fa-send","pack-name":"font-awesome","pack-css-uri":"http:\/\/mothsite.ir\/wp-content\/plugins\/unyson\/framework\/static\/libs\/font-awesome\/css\/font-awesome.min.css"},"icon_position":"left"}},"border":{"gadget":"no","yes":{"border_style":"solid","border_width":5,"border_color":"#ffffff","border_hover":"#232323"}},"style":{"gadget":"no","yes":{"text_color":"#27ae61","bg_color":"#ffffff","text_hover":"#ffffff","bg_hover":"#27ae61"}},"label":"\u062a\u0645\u0627\u0633 \u062a\u0644\u06af\u0631\u0627\u0645","link":"https:\/\/t.me\/mothsite_ir","target":"_blank"},{"id":"976ebdc344b458f8d2e33bffbcdadb0f","size":"ht-btn-normal","align":"text-center","icon":{"gadget":"yes","yes":{"icon":{"type":"icon-font","icon-class":"fa fa-cc","icon-class-without-root":"fa-cc","pack-name":"font-awesome","pack-css-uri":"http:\/\/mothsite.ir\/wp-content\/plugins\/unyson\/framework\/static\/libs\/font-awesome\/css\/font-awesome.min.css"},"icon_position":"left"}},"border":{"gadget":"no","yes":{"border_style":"solid","border_width":5,"border_color":"#ffffff","border_hover":"#232323"}},"style":{"gadget":"no","yes":{"text_color":"#27ae61","bg_color":"#ffffff","text_hover":"#ffffff","bg_hover":"#27ae61"}},"label":"\u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc","link":"#","target":"_self"}]” _array_keys=”{"seo_button":"seo_button"}” _made_with_builder=”true”][/button_box]
[pricing_table checkbox=”{"gadget":"no","yes":{"popular":"","highlight":false}}” image=”{"attachment_id":"1672","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/team-leader-pic3.png"}” name=”” price=”20,000 تومان” time=”یک روزه” content=”[{"textbox":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u0627\u0648\u0631 \u062d\u062f \u0627\u06a9\u062b\u0631 1 \u0631\u0648\u0632"},{"textbox":"\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0639\u06a9\u0633 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc"},{"textbox":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u0627\u0648\u0631 \u062a\u06a9 \u0633\u0627\u06cc\u0632"}]” label=”سفارش” link=”https://me.pay.ir/mothsite” _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
[pricing_table checkbox=”{"gadget":"yes","yes":{"popular":"\u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0648\u06cc\u0698\u0647","highlight":true}}” image=”{"attachment_id":"1671","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/team-leader-pic2.png"}” name=”” price=”50,000 تومان” time=”یک روزه” content=”[{"textbox":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u0627\u0648\u0631 \u062d\u062f \u0627\u06a9\u062b\u0631 1 \u0631\u0648\u0632"},{"textbox":"\u06cc\u06a9 \u0634\u0627\u062a \u0639\u06a9\u0627\u0633\u06cc \u062d\u0631\u0641\u0647 \u0627\u06cc"},{"textbox":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062d\u0631\u0641\u0647 \u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0648\u0631"}]” label=”سفارش” link=”https://me.pay.ir/mothsite” _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
[pricing_table checkbox=”{"gadget":"no","yes":{"popular":"","highlight":false}}” image=”{"attachment_id":"1670","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/team-leader-pic1.png"}” name=”” price=”50,000 تومان” time=”یک روزه” content=”[{"textbox":"\u0639\u06a9\u0627\u0633\u06cc \u062d\u0631\u0641\u0647 \u0627\u06cc 3 \u0634\u0627\u062a"},{"textbox":"\u0631\u062a\u0648\u0634 \u062d\u0631\u0641\u0647 \u0627\u06cc \u0639\u06a9\u0633"},{"textbox":"\u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u062a\u0627\u0644\u0648\u06af \u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc\u0644 \u0639\u06a9\u0627\u0633\u06cc"}]” label=”سفارش” link=”https://me.pay.ir/mothsite” _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
https://mothsite.ir/wp-content/uploads/2017/06/music-cover-design-1920x623.png
طراحی سایت