رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: سازمان ها و دستگاههای اجرایی برای اجرای مقدمات انتشار دریافتی مدیران، تنها ۱۰ روز فرصت دارند.

Leave a comment

طراحی سایت