معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مقرر شد با هماهنگی و تعامل با نهادها و دستگاه‌های مختلف به ازای هر فرد ایرانی شناسنامه شغلی صادر شود تا به میزان آمار اشتغال و مسائل مربوط به آن کمک کند.

Leave a comment

طراحی سایت