برنامه این هفته شهر فرنگ با حضور امیرمسعود شهرام نیا – قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران و یوسف علیخانی – ناشر به موضوع و مشکلات نمایشگاه کتاب تهران پرداخت.

Leave a comment

طراحی سایت