در جلسه شورای شهر محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

Leave a comment

پنج × 2 =

طراحی سایت