اعضای شورای شهر تهران، شهرداری تهران را ملزم به تدوین برنامه واکنش اضطراری در مقابله با زلزله کردند.

Leave a comment

شانزده − 15 =

طراحی سایت