اعضای شورای شهر تهران، شهرداری تهران را ملزم به تدوین برنامه واکنش اضطراری در مقابله با زلزله کردند.

Leave a comment

5 × دو =

طراحی سایت