18 فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در مرز غزه به شهادت رسیدند.

Leave a comment

طراحی سایت