مقامات دادستانی مکزیک با رسیدگی به اوضاع یک پاسگاه دریافتند 113 نفر از 185 پلیس آنجا، قلابی هستند.

Leave a comment

طراحی سایت